Kursmaterial vi skrivit

Allmänt om kurserna

Våra böcker är skrivna för att kunna användas med både svensk och engelsk programvara. Bilderna är från den svenska versionen men alla menyval, kommandon osv. finns för både svensk och engelsk programversion t.ex. ”Ändra arbetstid” (Change working time).

Microsoft Project grundkurs

Den här dokumentationen är skriven för att både fungera på en lärarledd kurs och som självstudiematerial. Upplägget är gjort med en blandning av informationssidor och övningar. Tanken är också att kapitel 3-8 ska visa den vanliga arbetsgången i programmet. Efter avslutad kurs behärskar du programmets grundläggande kommandon och funktioner för planering av aktiviteter och resurshantering, kan göra uppföljningar av både tid och kostnader samt presentera informationen på ett för mottagaren lämpligt sätt. Kursdokumentationen lämpar sig väl för repetition och är en hjälp i ditt fortsatta arbete med programmet.

Microsoft Project fortsättningskurs

Den här dokumentationen är skriven för att både fungera på en lärarledd kurs och som självstudiematerial. Med hjälp av sakregistret längst bak är det enkelt att hitta just det moment som du letar efter. Efter avslutad kurs har du fördjupat dina kunskaper om aktivitets- och resursplanering, du kan även skapa anpassade tabeller, filter, vyer och rapporter för att ytterligare utöka möjligheterna med Microsoft Project. Du kommer också att ha fått inblick i hur du kan använda Microsoft Project i kombination med andra program. Kursdokumentationen lämpar sig väl för repetition och är en hjälp i ditt fortsatta arbete med programmet.

För beställning av böcker, använd kontaktformuläret nedan.

Olika versioner av Microsoft Project

Eftersom Microsoft Project genom åren har kommit i nya versioner så har vi givetvis böcker anpassade för dessa. De senaste finns beskrivna nedan. Om du använder en äldre version så har vi säkert en bok för den också.

Grundkurser

Fortsättningskurser

Microsoft Project Professional, grundkurs

Ladda ner övningsfiler

Microsoft Project Professional 2016, grundkurs

Ladda ned övningsfiler

Microsoft Project Professional 2010, grundkurs

Ladda ner övningsfiler

Microsoft Project Professional 2007, grundkurs

Ladda ner övningsfiler

Microsoft Project Professional 2003, grundkurs

Ladda ner övningsfiler

Microsoft Project Professional 2013, fortsättningskurs

Ladda ner övningsfiler

Microsoft Project Professional 2010, fortsättningskurs

Ladda ner övningsfiler

Microsoft Project Professional 2007, fortsättningskurs

Ladda ner övningsfiler

Microsoft Project Professional 2003, fortsättningskurs

Ladda ner övningsfiler

Kontakta oss gärna!

6 + 7 =