Våra kurser

Project Professional grundkurs

Innehåll:

Allmänt om Project

 • Generella inställningar
 • Projektkalender

Aktiviteter

 • Varaktighet
 • Milstolpar
 • Dispositionsnivåer
 • Länkar
 • Länktyper
 • Överlappa och fördröja aktiviteter
 • Aktivitetsvillkor
 • Manuell/automatisk schemaläggning
 • Tidslinje

Resurser

 • Skapa resurser
 • Resurskalendrar
 • Tilldela resurser
 • Tilldelningsmetoder
 • Aktivitetstyper
 • Grupplanering
 • Kontrollera beläggning
 • Resurspool

Uppföljning

 • Originalplan
 • Verkliga värden
 • Aktivitetsbaserad uppföljning
 • Resursbaserad uppföljning

Granska planen

 • Kritisk linje
 • Vyer
 • Tabeller
 • Tidsskala
 • Filter
 • Rapporter
 • Utskrifter

Project Professional fortsättningskurs

Innehåll:

Kort om projektledning

 • Att använda ett planeringsverktyg
 • Olika planeringstekniker
 • Lyckade / misslyckade projekt, varför

Repetition av grunder

 • Kort repetitionsövning

Finjustera aktiviteter

 • Aktivitetskalender
 • Dela aktivitet
 • Fast aktivitetskostnad

Finjustera resursinformation

 • Variabel resurstillgång och resurskostnad
 • Överbeläggningar
 • Ändra resurstilldelningen
 • Resursutjämning

Tidsplaner

 • Planera från slutdatum
 • Nytt startdatum
 • Aktivitetsvillkor
 • Marginaler i planen

Uppföljning

 • Aktivitetsorienterad uppföljning
 • Resursorienterad uppföljning

Fler projekt

 • Manuell konsolidering
 • Automatisk konsolidering

Anpassa

 • Tabeller
 • Filter
 • Vyer
 • Rapporter
 • Baskalendrar
 • Mallar

Kombinera med andra program

 • Office-program

Diverse övrigt

 • Infoga bilder
 • Infoga länkade objekt
 • Rita i Gantt-schemat
 • Makron
 • Utskrifter
 • Interimplaner

Kontakta oss gärna!

13 + 15 =