Tidigare uppdrag

Case

AP & T – Tranemo

Utbildningar i MS Project. Framtagande av projektstruktur. Utformande av mallar i MS Project med anpassade tabeller, Gantt-diagram, vyer, filter och rapporter. Löpande vidareutveckling av planeringsverktyget allt eftersom behoven ökar/ändras.

Technia – Kista

Anpassade utbildningar i MS Project med fokus på deras arbetssätt och beräkningar av Upparbetat Värde (Earned Value). Tillsammans med kunden tagit fram en lämplig arbetsmodell och kort handledning för denna.

SL – Stockholm

Design och byggande av databas i MS Access för incidentrapportering. Specialanpassade rapporter för att motsvara respektive blankettdesigner. Vidareutveckling av databasen när behoven ökat.

Vattenfall – Vällingby

Administration av huvudtidplan i MS Project för ett stort förändringsprojekt. Översätta delprojektledarnas samtal, Excel- och PowerPoint-filer in till huvudtidplanen för att sammanställa och redovisa för programledningen.

Länsstyrelsen – Norrbotten

Framtagande av leveransdokument, projektplan mm för informationsstrukturen i Världsarvet Laponia. Varit sammanhållande i möten med projektgruppen bestående av de olika intressenterna (Länsstyrelsen, kommunerna, Naturvårdsverket, renskötande samer).

Cementa – Slite

Framtagande av planeringsrutiner och projektmall i MS Project för underhållsarbete i tre-skift under planerade driftstopp.

AstraZeneca – Södertälje, Lund och Mölndal

Utbildningar i deras projektplaneringsmodell baserad på MS Project och AZ webb-interface.

Kontakta oss gärna!

12 + 1 =