Våra tjänster

Projektcoach

I rollen som projektledare kan ett objektivt bollplank vara ett stort stöd, inte bara för det enskilda projektet utan även för hela organisationen.

Under våra uppdrag uppmuntrar vi dessutom Er att själva organisera coacher / mentorer för projektledarna.

Dessa är lämpligen rutinerade projektledare som i sin mentor roll bidrar till att kunskap och erfarenheter förs vidare.

Projektledning

Om ni för tillfället saknar egen projektledarkompetens kan vi hjälpa er att starta projekt i rollen som projektledare.

Önskvärt är att under projektets gång överlåta ansvaret till någon inom Er egen organisation.

Vi kan om så önskas fortsätta uppdraget som coach.

Projektadministration

I rollen som projektadminstratör stödjer vi Er projektledare kring områden som normalt blir för omfattande i större projekt.

Det kan vara uppdatering av planer, skriva kallelser, protokoll och rapporter inför och efter möten och hjälpa till med informationsspridning.

Allt för att projektledaren ska kunna fokusera på ledning och styrning av projektet.

Användarstöd och Support

Vår långa erfarenhet av vardagliga programvaror innebär att vi på ett enkelt sätt kan fungera som stöd till er egen HelpDesk eller direkt till användarna.

Dokumentation och Utbildning i Kundspecifika programvaror

För att snabbt komma igång med arbetet i en ny programvara kan ni starta med en utbildning.

Dokumentationen kan anpassas efter era arbetssätt och rutiner.

Vi har lång erfarenhet av att utveckla kundanpassad dokumentation och hålla anpassade utbildningar, både för standardprogramvaror och företagsunika program.

Hjälp med implementation av nya arbetssätt och programvaror

Att implementera nya arbetssätt och programvaror är ett projekt i sig.

Genom anpassad utbildning och dokumentation samt stöd till er personal kan ni snabbt och effektivt komma igång med arbetet.

Vår utbildning, dokumentation och stöd är givetvis kopplat till er verksamhet.

På detta sätt kan ni skapa nytta för företaget direkt under implementeringsperioden.

safe and drug free schools cialis online cialis online my dad showed me his penis viagra online viagra online the evolution of human sexuality levitra levitra over the counter erectile dysfunction meds viagra kaufen viagra kaufen best herbal weight loss products viagra online viagra online will spice show up on a drug test billige kamagra uden recept billige kamagra uden recept weight loss clinics in va buy viagra uk online buy viagra uk online idaho department of health and welfare canadian online pharmacy canadian online pharmacy how to care for baby squirrels viagra online viagra online small bump on penis shaft adderall adderall