Kurslitteratur vi skrivit

Allmänt om kurserna

Våra böcker är skrivna för att kunna användas med både svensk och engelsk programvara. Bilderna är från den svenska versionen men alla menyval, kommandon osv. finns för både svensk och engelsk programversion t.ex. ”Ändra arbetstid” [Change working time].
 

Microsoft Project grundkurs

Den här dokumentationen är skriven för att både fungera på en lärarledd kurs och som självstudiematerial. Upplägget är gjort med en blandning av informationssidor och övningar. Tanken är också att kapitel 3-8 ska visa den vanliga arbetsgången i programmet. Efter avslutad kurs behärskar du programmets grundläggande kommandon och funktioner för planering av aktiviteter och resurshantering, kan göra uppföljningar av både tid och kostnader samt presentera informationen på ett för mottagaren lämpligt sätt. Kursdokumentationen lämpar sig väl för repetition och är en hjälp i ditt fortsatta arbete med programmet.

Microsoft Project fortsättningskurs

Den här dokumentationen är skriven för att både fungera på en lärarledd kurs och som självstudiematerial. Med hjälp av sakregistret längst bak är det enkelt att hitta just det moment som du letar efter. Efter avslutad kurs har du fördjupat dina kunskaper om aktivitets- och resursplanering, du kan även skapa anpassade tabeller, filter, vyer och rapporter för att ytterligare utöka möjligheterna med Microsoft Project. Du kommer också att ha fått inblick i hur du kan använda Microsoft Project i kombination med andra program. Kursdokumentationen lämpar sig väl för repetition och är en hjälp i ditt fortsatta arbete med programmet.

Olika versioner av Microsoft Project

Eftersom Microsoft Project genom åren har kommit i nya versioner så har vi givetvis böcker anpassade för dessa. De senaste finns beskrivna nedan. Om du använder en äldre version så har vi säkert en bok för den också.

Microsoft Project Professional 2013, grundkurs

En nyhet i Microsoft Project 2013 är den nya startsidan. Du tas till ett center för uppstart av nya projekt, istället för att lämnas i en tom fil. Här kan du bläddra i de förinställda mallarna eller importera information från andra källor. En annan nyhet är många nya rapporter som drar nytta av de nya grafikerna och formateringsfunktionerna.

Läs mer…

Ladda ner övningsfiler

Ladda ner övningsfiler Rev 13-04-02

Ladda ner övningsfiler Rev 16-12-01

Microsoft Project Professional 2013, fortsättningskurs

Denna bok är under bearbetning. Hör av dig om du är intresserad av den.

Microsoft Project Professional 2010, grundkurs

En markant förändring i Microsoft Project 2010 är det nya utseendet. Menyraden med sina rullgardinsmenyer är borta och ersatt av ett menyfliks­område. Det har även tillkommit en hel del ny funktionalitet och nya vyer.

Läs mer…

Ladda ner övningsfiler

Microsoft Project Professional 2010, fortsättningskurs

Här får du gräva ner dig mer i detaljer angående både aktivitets- och resursplanering. Vi gör också en hel del anpassningar, egna tabeller, filter, vyer, kalendrar, mallar mm.

Läs mer…

Ladda ner övningsfiler

Microsoft Project Professional 2007, grundkurs

Några av nyheterna i denna version är att det går att ångra flera steg bakåt, ändringsmarkeringar dvs när en ändring görs så markeras alla påverkade aktivitetsfält, visuella rapporter i Excel och Visio, möjlighet att använda kostnadsresurser.

Läs mer…

Ladda ner övningsfiler

Microsoft Project Professional 2007, fortsättningskurs

Här får du gräva ner dig mer i detaljer angående både aktivitets- och resursplanering. Vi gör också en hel del anpassningar, egna tabeller, filter, vyer, kalendrar, mallar mm.

Läs mer…

Ladda ner övningsfiler

Microsoft Project Professional 2003, grundkurs

Med Microsoft Project kan du på ett tydligt sätt visa vad som ska göras i ett bestämt skede i projektet. Du får också hjälp att hålla reda på aktiviteter, resurser och kostnader.

Läs mer…

Ladda ner övningsfiler

Microsoft Project Professional 2003, fortsättningskurs

Här får du gräva ner dig mer i detaljer angående både aktivitets- och resursplanering. Vi gör också en hel del anpassningar, egna tabeller, filter, vyer, kalendrar, mallar mm.

Läs mer…

Ladda ner övningsfiler

 

safe and drug free schools cialis online cialis online my dad showed me his penis viagra online viagra online the evolution of human sexuality levitra levitra over the counter erectile dysfunction meds viagra kaufen viagra kaufen best herbal weight loss products viagra online viagra online will spice show up on a drug test billige kamagra uden recept billige kamagra uden recept weight loss clinics in va buy viagra uk online buy viagra uk online idaho department of health and welfare canadian online pharmacy canadian online pharmacy how to care for baby squirrels viagra online viagra online small bump on penis shaft adderall adderall